De trend van de terugtrekkende overheid zet zich door. En dat betekent dat het initiatief voor een bouwplan steeds meer bij de markt komt te liggen. Het wordt daarom steeds belangrijker om initiatiefnemers goed te begeleiden en informatie toegankelijk te maken.

Vaak weten initiatiefnemers niet waar ze moeten aankloppen met hun plan. Er is meestal nog onvoldoende nagedacht over het proces dat zo’n initiatiefnemer moet doorlopen om zijn bouwplan tot realisatie te brengen en als er wél goed over is nagedacht, dan is informatie daarover vaak moeilijk te vinden of te doorgronden. Het resultaat is dat initiatiefnemers worden ontmoedigd en het voor gemeenten veel lastiger is regie te voeren. Open communicatie en Urban Reality vinden dat dat beter kan.

Simpel & overzichtelijk: “Maak van jouw bouwplan een succes”

We vroegen ons af hoe lokale overheden moeten werken en hoe wij hen kunnen helpen initiatiefnemers te begeleiden en te faciliteren. En hoe we met simpele, overzichtelijke informatie ervoor kunnen zorgen dat initiatiefnemers zich kunnen richten op datgene waar ze het liefst mee bezig zijn; hun plannen realiseren.

We kwamen er al snel achter dat er in hoofdlijn vier stappen zijn om van realisatie tot een initiatief te komen. Die stappen hebben we uitgewerkt en in een heldere en interactieve infographic gezet. Simpel en overzichtelijk: “Maak van jouw bouwplan een succes”.

Waarom deze infographic?

Iedere organisatie werkt op haar eigen manier. Daarom is deze infographic niet één op één voor iedereen over te nemen. Maar in hoofdlijn is het proces wel hetzelfde. Daarom kan dit overzicht dienen als inspiratie en uitgangspunt voor gemeenten. Het is een ideaal praatplaatje om een initiatiefnemer mee te nemen in de, vaak complexe, materie van gebiedsontwikkeling. Een transparante werkwijze en een helder proces geeft vertrouwen. Dit vertrouwen is nodig om samen een tot een betere gebiedsontwikkeling te komen.

Een transparante werkwijze nodigt ook uit om na te denken over die onderdelen die een gebiedsontwikkeling uiteindelijk doet slagen. Zoals plankosten, kostenverhaal en draagvlak in het proces. Eenmaal aan tafel kun je het meteen hebben over gemeentelijke ambities en aangeven op welke wijze het initiatief daaraan kan bijdragen. Aan de andere kant is het aan de initiatiefnemer om kritisch te zijn of blijven op gemeentelijke werkwijze. Onze infographic biedt hiervoor de handvatten.

 
Waarom UR en Open communicatie?

Urban Reality en Open communicatie hebben de handen in elkaar geslagen om meer aandacht te vragen voor het faciliteren van gebiedsontwikkeling. Markt en overheid hebben elkaar nodig. Weten wie wat doet, wie wat betaalt en wanneer je aan de slag kunt is daarbij cruciaal!

open-urban


Open communicatie zorgt voor:

  • Communicatieadvies (hoe breng je informatie over complexe materie tot de kern en houd je het leesbaar)
  • Advies en ondersteuning bij participatietrajecten (welke accenten moet je leggen om vertrouwen en draagvlak te creëren en bewaken)
  • Creatie (ontwikkeling van ondersteunende, effectieve middelen)

Urban Reality richt zich voornamelijk op financiële regie en haalbaarheid:

  • Kostenverhaal (wat zijn de ambities van de gemeente en wie betaalt die?)
  • Anterieure overeenkomsten en onderhandelingen (wat mag een gemeente redelijkerwijs vragen?)
  • Plankosten en -proces (wat is een redelijke bijdrage, maar hoe zorg je ook voor een duidelijk proces en verantwoordelijkheden?)