Het was een drukte van belang. Op 7 maart verzamelden zich ruim zestig omwonenden en belanghebbenden van het eiland “De Nes” in de Neshoeve. Daarmee werd de aftrap gegeven van een gezamenlijk zoektocht naar een nieuwe invulling van het gekoesterde eilandje langs de Waal.

Geliefde plek

De Nes is van oorsprong een oeverwal van de Waal. Het is een plek die al heel vroeg bewoond is geweest, nog voor dat IJsselmonde bedijkt werd. Door het meanderen van de Waal heeft de oude rivierarm ten noorden de Nes zijn functie als hoofdloop van de rivier verloren en is de Nes een eiland geworden.  Er is veel van de oude karakteristiek van de Nes verdwenen, onder meer door de aanleg van de A16. Maar dat de liefde voor het eiland nog steeds bestaat, werd wel duidelijk op 7 maart. Mooi om te zien hoeveel belangstelling en betrokkenheid er is.

Uitdaging

Het projectteam van De Nes vroeg Open communicatie te adviseren over het participatieproces en de communicatie te begeleiden. De gemeente wil namelijk graag dat omwonenden, belanghebbenden en lokale ondernemingen meedenken over de invulling van de Nes. De grond is sinds kort te koop aangeboden door het rijk en de gemeente heeft interesse in aankoop. Maar wil dan natuurlijk wel weten wat er gewenst is op die plek. Dan is een logisch gevolg dat je in gesprek gaat met de omgeving. Maar als je vraagt om betrokkenheid en investering van de omgeving, dan verplicht je jezelf ook tot (minimaal) een goede informatievoorziening.

a26b00c6-7b7a-48ba-93ca-89a4a3890e08

Samen maakten we een doorkijk van het proces. We staarden ons niet blind op de eerstvolgende bewonersavond, maar stelden onszelf eerst een aantal vragen; Wat wil je precies dat participatie toevoegt aan het eindproduct? Met welke kaders hebben we te maken? Hoe ziet het krachtenveld er uit? Door deze en andere vragen te beantwoorden ontstonden gemeenschappelijke vertrekpunten en konden we het proces verder inrichten. En natuurlijk planden we de communicatie zorgvuldig uit. Want hoewel een ruime opkomst een vliegende start is, de uitdaging op het gebied van communicatie begint daarna pas.

Waakvlam

Er gaat best wat werk vooraf aan een geslaagde eerste bewonersavond. Dus als die goed bezocht wordt en de energie voelbaar is, dan voelt dat als een overwinning. Maar zoals gezegd; de echte uitdaging begint nu pas. Want hoe zorg je ervoor dat je het proces goed blijft communiceren? Dat je betrokkenen niet kwijt raakt naarmate de tijd verstrijkt? Dat je draagvlak voor het eindproduct houdt? En dat er straks geen ambtelijk stuk ligt waar niemand zich meer in herkent? En hoe zorg je er voor dat het vuur in het project niet dooft, maar het waakvlammetje blijft branden en kan oplaaien wanneer jij dat wilt?

Over deze en andere kwesties verder praten? Laten we dan eens koffie drinken!